2015 ve Önceki Yıllarda Kayıt Olmuş Staj Dersinden Kalmış Öğrencilerin Staj İşlemleri
2015 VE ÖNCEKİ YILLARDA YÜKSEKOKULUMUZA KAYIT OLMUŞ
STAJINI YAPMAMIŞ / STAJ DERSİNDEN KALMIŞ 2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİNDE
STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN STAJ İŞLEMLERİ
1.      2015 ve önceki yıllarda kayıt olmuş stajını yapmamış / staj dersinden kalmış 2016-2017 Akademik Yılı yaz döneminde staj yapacak öğrencilerimiz, aşağıda belirtilen tarihlerden birinde başlamak ve bitirmek üzere 30 iş günü stajlarını yapacaklardır. Öğrenciler staj yapacakları işyerlerini kendileri bulacaktır.
2.      Staj yapacak öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılacak olan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders alma haftasında staj dersini mutlaka seçmeleri gerekmektedir.
3.      Staj yapacak öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’nden iki nüsha Staj Başvuru Formunu (Form-1) alarak kendilerine ait olan kısımları dolduracaklar ve formu Müdür Yardımcısına imzalatacaklardır.
4.      Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formları (Form-1) ile başvuru yapılacaktır.
5.      Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından doldurularak ilgili öğrencinin staj yapacağı aşağıda belirtilen tarihlerden biri seçilerek kaşe / mühür ve imza ile onaylanacaktır.
6.      Staj yapacak öğrenciler işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formlarını en geç 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Programın stajdan sorumlu Öğretim Elemanına imzalattıktan sonra kimlik fotokopisi ile birlikte Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne teslim edeceklerdir.
7.      Bu tarihten sonra getirilen Staj Başvuru Formları kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 3, 4, 5 ve 6. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
8.      Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri’nden staj başlama belgelerini alacaklardır. (Üst yazı ve ekinde Staj Başlama Belgesi, Staj Değerlendirme Formu, Staj Devam Çizelgesi olacaktır.)
9.      Öğrenciler Staj Başlama Belgesi’ni (Form-2) dolduracaklar ve belgeleri staj yapacakları işyerlerine teslim edeceklerdir.
10.   Staja başlayacak öğrenciler 12 Haziran 2017 Pazartesi gününden itibaren emyo@karabuk.edu.tr  elektronik posta adresinden işe giriş bildirgelerini talep ederek temin edeceklerdir.
11.   Staj dosyası öğrenci tarafından http://emyo.karabuk.edu.tr *Sık Kullanılanlar *Staj İşlemleri web adresindeki "Staj Dosyasının Hazırlanması" kriterlerine uygun olarak düzenlenecek ve gerekli kısımlar İşyeri Yetkilisi’ne imzalatılacaktır.
12.   Staj bittikten sonra Staj Değerlendirme Formu (Form 5) ile Staj Devam Çizelgesi (Form 6) İşyeri Yetkilisi tarafından doldurularak kaşe / mühür ve imza ile onaylandıktan sonra ağzı kapalı imzalı-mühürlü bir zarfa konulacaktır.
13.   Staj Dosyası ve Kapalı Zarf en geç 31 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza İşyeri tarafından posta ile veya öğrenci tarafından elden / posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra getirilecek Staj Dosyası ve Kapalı Zarf kabul edilmeyecektir.
14.  Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları program staj sorumlusu tarafından değerlendirilecek ve öğrencinin staj notu verilecektir. Öğrenciler ayrıntılı bilgiye http://emyo.karabuk.edu.tr *Sık Kullanılanlar *Staj İşlemleri web adresinden ulaşabilirler.
2017 YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ
  Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Açıklama
 
1-
03 Temmuz 2017 11 Ağustos 2017 Stajını haftada beş gün olarak yapacaktır.
03 Temmuz 2017 05 Ağustos 2017 Stajını haftada altı gün olarak yapacaktır.
 
2-
17 Temmuz 2017 25 Ağustos 2017 Stajını haftada beş gün olarak yapacaktır.
17 Temmuz 2017 19 Ağustos 2017 Stajını haftada altı gün olarak yapacaktır.
 
 
Not: Staj SGK Sigorta işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yukarıdaki tarihler dışında başka bir tarih kabul edilmeyecektir.