Staj İşlemleri Hk
2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER, 2018 GİRİŞLİ OLUP STAJINI YAPMAMIŞ VEYA STAJ DERSİNDEN KALMIŞ ÖĞRENCİLER İLE

2015 VE ÖNCEKİ YILLAR GİRİŞLİ OLUP STAJINI YAPMAMIŞ VEYA STAJ DERSİNDEN KALMIŞ ÖĞRENCİLERİN STAJ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

2019 girişli öğrenciler, 2018 girişli olup stajını yapmamış veya staj dersinden kalmış öğrenciler ile 2015 ve önceki yıllarda kayıt olmuş stajını yapmamış veya staj dersinden kalmış öğrenciler; 2019-2020 Akademik Yılı yaz döneminde aşağıda belirtilen tarihlerden birinde başlamak ve bitirmek üzere 30 iş günü stajlarını yapacaklardır. Öğrenciler staj yapacakları İşletmeleri kendileri bulacaktır. Staj yapacak öğrencilerin 2019-2020 Akademik Yılı bahar dönemi ders alma haftasında staj dersini almaları gerekmektedir. Staj yapacak öğrencilerin aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekmektedir. 1. Staj yapacak öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’nden veya emyo.karabuk.edu.tr >> staj işlemleri web adresinden 2 nüsha Staj Başvuru Formunun çıktısını alacaklar ve kendilerine ait olan kısımları doldurduktan sonra Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalatıp staj yapılacak İşletmeye başvuracaklardır.

2. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak İşletmedeki yetkili kişi tarafından doldurularak mühür, kaşe ve imza ile onaylanacaktır.

3. Staj yapacak öğrenciler, İşletme tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formlarını en geç 05 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Program Sorumlusu Öğretim Elemanına imzalattıktan sonra 1 nüshasını Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine diğer nüshasını ise ilgili İşletmeye teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra getirilen Staj Başvuru Formları kabul edilmeyecektir.

4. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1. 2. ve 3. maddedeki işlemleri başka bir İşletme için tekrarlayacaklardır.

5. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında; Yüksekokulumuz öğrencilerine staj ücreti ödeyecek özel sektör işletmelerinin stajyer öğrencilere ödeyecekleri ücretlerin bir kısmının Devlet katkısından yararlanabilmeleri için şu işlemlerin yapılması gerekmektedir: *Staj ücreti ödeyen Özel Sektör İşletmelerinde staj yapacak öğrenciler 2 Nüsha Staj Sözleşmesini Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden talep ederek veya emyo.karabuk.edu.tr >> staj işlemleri web adresinden çıktı alarak temin edecekler ve ilgili kısmı Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalattıktan sonra staj yapacakları Özel Sektör İşletmesindeki yetkili kişiye gerekli kısımları doldurtup imzalatacaklardır.

*İmzaları tamamlanmış staj sözleşmesinin bir nüshası ilgili öğrenci tarafından en geç 05 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine elden ya da posta ile ulaştırılacak diğer nüsha ise ilgili İşletmeye verilecektir.

*Ayrıca staj sözleşmesinde belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış olan Staj Ücretinin Dekontu, her ay için ayrı olmak üzere ücretin yatırıldığı ayın 10. gününe kadar ilgili öğrenci tarafından emyo@karabuk.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

İstenen belgelerin Yüksekokulumuza ulaşmaması durumunda Devlet Katkısı tutarının Özel Sektör İşletmelerine geri ödemesi yapılmayacaktır. Bu konuda sorumluluk ilgili öğrenci ve İşletmeye aittir. Stajyer öğrenciye ödenen ücretten sadece Özel Sektör İşletmeleri Üniversiteden teşvik alacaktır. İşletmeler tarafından öğrencilere ödenen ücret için İşletmelere devlet katkısının Üniversitemizce ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından ilgili fonun Üniversitemiz hesabına aktarılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecektir.

6. İmzaları tamamlanmış Staj Başvuru Formlarını Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim eden öğrencilerin staj sigortası işe giriş işlemleri yapılacaktır. Staja başlamadan veya başladıktan sonra herhangi bir nedenle staj yapmayacak öğrencilerin staj sigorta çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için ivedi olarak dilekçe ile Yüksekokulumuza başvurmaları gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili öğrenciye aittir.

7. Staj yapacak öğrenciler 15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren emyo@karabuk.edu.tr elektronik posta adresinden adlarını soyadlarını belirterek işe giriş bildirgelerini talep ederek temin edecekler ve belgenin çıktısını alarak staj yapacakları İşletmeye teslim edeceklerdir.

8. Öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerden birinde ilgili İşletmede stajlarını yapacaklardır. 9. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, emyo.karabuk.edu.tr Þ staj işlemleri web adresinden Staj Başlama Belgeleri’nin çıktısını alacaklar ve Staj Başlama Belgesi’ni doldurarak belgelerin tamamını staj yapacakları İşletmeye teslim edeceklerdir. 10. Staj dosyası öğrenci tarafından emyo.karabuk.edu.tr >> staj işlemleri web adresindeki "Staj Dosyasının Hazırlanması" kriterlerine uygun olarak düzenlenecek ve gerekli kısımlar İşletme Yetkilisi’ne imzalatılacaktır.

11. Staj bittikten sonra Staj Değerlendirme Formu ile Staj Devam Çizelgesi İşletme Yetkilisi tarafından doldurularak mühür, kaşe ve imza ile onaylandıktan sonra ağzı kapalı imzalı, mühürlü bir zarfa konulacaktır.

12. Staj Dosyası ve Kapalı Zarf en geç 21 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza öğrenci tarafından elden / posta ile veya ilgili İşletme tarafından posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra getirilecek Staj Dosyası ve Kapalı Zarf kabul edilmeyecektir. 13. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları ilgili Program Sorumluları tarafından değerlendirilecek ve öğrencilerin staj notları verilecektir. Öğrenciler ayrıntılı bilgiye emyo.karabuk.edu.tr >> staj işlemleri web adresinden ulaşabilirler.
 

2020 YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Açıklama
22 Haziran 2020 05 Ağustos 2020 Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere stajını Kamu veya Özel Sektör İşletmesinde haftada beş gün olarak yapacaktır.
22 Haziran 2020 27 Temmuz 2020 Pazar ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere stajını Özel Sektör İşletmesinde haftada altı gün olarak yapacaktır.


*** Not: Staj SGK Sigorta işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yukarıdaki tarihler dışında başka bir tarih kabul edilmeyecektir