45 AKTS Kredisine Kadar Ders Alma Hk.
2. Sınıf Öğrencilerinin 45 AKTS Kredisine Kadar Ders Alabilmesi Hk.
 
Not ortalaması 2.00 olmak kaydıyla, öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise bu yarıyıllarda en fazla 45 AKTS kredisine kadar ders almasına izin verilebilir.
İlgili öğrencilerin Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden veya Yüksekokulumuz web sitesinde formlar kısmında yer alan fazla AKTS kredisi ders alma dilekçesinin çıktısını alarak doldurup imzaladıktan sonra en geç 04 Şubat 2020 gününe kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine elden ya da posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Şehir dışında olan öğrencilerin ise ilgili dilekçeyi tarayıp emyo@karabuk.edu.tr elektronik posta adresine göndermeleri ve dilekçenin aslını da posta ile ivedi olarak Yüksekokulumuza ulaştırmaları gerekmektedir.
45 AKTS kredisine kadar ders alma başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirme sonuçları Yüksekokulumuz web sitesinde ilan edilecek olup başvuruları uygun görülen öğrencilerin dersleri Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgili personeli tarafından öğrenci otomasyon sistemine eklenecektir.
 
İlgili öğrencilere duyurulur.