Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Eğitim
Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Eğitim İşlemleri:
  1. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitime katılacak olan öğrenciler Öğrenci İşlerinden 2 nüsha başvuru formunu(Kabul Formu) alarak kendilerine ait olan kısımları dolruacaklar ve formu Müdür veya Müdür Yardımcılarına imzalatacaklardır.
  2. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak yere başvuru formu ile başvuru yapılacaktır.
  3. Başvuru Formu, Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
  4. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitime katılacak olan öğrenci, işyeri tarafından onaylanmış Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini en geç Güz Döneminin son ders günü mesai bitimine kadar program sorumlusuna teslim edecektir.                        
  5. Başvurusu kabul edilen öğrenciler işe giriş bildirgelerini, emyo@karabuk.edu.tr adresinden talep ederek, belirtilen tarihler arasında işyerinde Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimerini yapacaklardır. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
  6. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu öğrenci tarafından aşağıda verilen "Rapor Yazım Kılavuzu" na uygun olarak hazırlanacaktır.
  7. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra İşyeri Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-1) işyeri yetkilisi tarafından oldurulacak ve sonuç raporuna eklenecektir.
  8. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra Öğretim Elemanı Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-1) boş olarak çıktısı alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir. Bu form Program Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
  9. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu en geç Bahar Dönemi Genel Sınav Haftasının başında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
  10. Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimi bitiren öğrencilerin sonuç raporlar komisyon tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

Formlar:
1.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başvuru Formu (Kabul_Formu)
2.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başlama Üst Yazısı (Ust_Yazı)
3.      İşyeri Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-1)
4.      Program Sorumlusu Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-2)
5.      Mesleki Uygulama ve Meslek Eğitim Sonuç Raporu Yazım Kılavuzu (Kılavuz)