Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Eğitim
2016 VE 2017 GİRİŞLİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ U.Ö. PROGRAMI HARİÇ) OLUP

MESLEKİ UYGULAMA VE MESLEKİ EĞİTİM YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN

MESLEKİ UYGULAMA ve MESLEKİ EĞİTİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2016 ve 2017 girişli (İş Sağlığı ve Güvenliği U. Ö. Programı hariç olmak üzere) olup mesleki uygulamasını yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminde 16 Eylül 2019 ile 27 Aralık 2019 tarihleri arasında işletmelerde mesleki uygulama ve mesleki eğitimlerini yapacaklardır. Öğrenciler Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacakları işyerlerini kendileri bulacaktır.

1-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’nden veya http://emyo.karabuk.edu.tr > Sık Kullanılanlar > Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim web adresinden 2 nüsha Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formunun çıktısını alacaklar ve kendilerine ait olan kısımları doldurduktan sonra Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalatacaklardır.

2-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işletmeye başvuru yapacaklardır.

3-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formu Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işletmedeki yetkili kişi tarafından imza / kaşe / mühür ile onaylanacaktır.

4-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler, işletme tarafından onaylanmış Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formunu en geç 29 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar elden ya da posta ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne teslim edeceklerdir. Kabul formu uygun bulunması durumunda ilgili Program sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanacaktır. Bu tarihten sonra getirilen kabul formları kabul edilmeyecektir.

5-Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.

6-3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, Yüksekokulumuz öğrencilerine staj ücreti ödeyecek özel sektör işletmelerinin stajyer öğrencilere ödeyecekleri ücretlerin bir kısmının Devlet katkısından yararlanabilmeleri için şu işlemlerin yapılması gerekmektedir: Staj ücreti ödeyen özel sektör işletmelerinde Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler 3 Nüsha Staj Sözleşmesini (1 nüsha Yüksekokulumuz için, 1 nüsha ilgili işletme için ve 1 nüshada ilgili öğrenci için hazırlanacaktır.) Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden talep ederek veya http://emyo.karabuk.edu.tr > Sık Kullanılanlar > Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim web adresinden çıktı alarak temin edecekler ve Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalattıktan sonra Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacakları özel sektör işletmesindeki yetkili kişiye gerekli kısımları doldurtup imzalatacaklar ve 1 Nüsha İmzalı Staj Sözleşmesini en geç 29 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine elden ya da posta ile ulaştıracaklardır. Ayrıca staj sözleşmesinde belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış olan Staj Ücretinin Dekontu, her ay için ayrı olmak üzere ücretin yatırıldığı ayın 10. gününe kadar ilgili öğrenci tarafından emyo@karabuk.edu.tr mail adresine ya da posta ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine gönderilecektir. İstenen belgelerin Yüksekokulumuza ulaşmaması durumunda Devlet Katkısı tutarının işletmelere geri ödemesi yapılmayacaktır. Bu konuda sorumluluk ilgili öğrenci ve işletmeye aittir. Stajyer öğrenciye ödenen ücretten sadece özel sektör işletmeleri Üniversiteden teşvik alacaktır. İşletmeler tarafından öğrencilere ödenen ücret için işletmelere devlet katkısının Üniversitemizce ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından ilgili fonun Üniversitemiz hesabına aktarılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecektir.

7- Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başvurusu kabul edilen öğrenciler işe giriş bildirgelerini, adlarını soyadlarını belirterek emyo@karabuk.edu.tr mail adresinden 09 Eylül 2019 tarihinden itibaren talep ederek temin edeceklerdir.

8-Başvurusu kabul edilen öğrenciler 16 Eylül 2019 ile 27 Aralık 2019 tarihleri arasında ilgili işletmede Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimlerini yapacaklardır.

9-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu öğrenci tarafından emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki "Rapor Yazım Kılavuzu" na uygun olarak hazırlanacaktır.

10-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki İşyeri Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-1) işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak ve sonuç raporuna eklenecektir.

11-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki Öğretim Elemanı Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-2) boş olarak çıktısı alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir. Bu form programın Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim’den sorumlu Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.

12-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim süresince emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasından Devam Çizelgesi (Form-3) temin edilecek ve çizelge günlük olarak öğrenci tarafından imzalanacak, öğrencinin devam durumu işyeri uygulama sorumlusu tarafından takip edilerek imza altına alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir.

13-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu en geç 03 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili öğrenci tarafından dersi aldığı Yüksekokulumuzun ilgili Öğretim Elemanına teslim edilecektir.

14-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimi bitiren öğrencilerin sonuç raporları komisyon tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.


2016 VE 2017 GİRİŞLİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ U.Ö. PROGRAMI HARİÇ) OLUP

MESLEKİ UYGULAMA VE MESLEKİ EĞİTİM YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

MESLEKİ UYGULAMA ve MESLEKİ EĞİTİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2016 ve 2017 girişli (İş Sağlığı ve Güvenliği U. Ö. Programı hariç olmak üzere) olup Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde 03 Şubat 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında işletmelerde mesleki uygulama ve mesleki eğitimlerini yapabilmeleri için aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacakları işletmeyi kendileri bulacaktır.

1-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’nden veya http://emyo.karabuk.edu.tr > Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim web adresinden 2 nüsha Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formunun çıktısını alacaklar ve kendilerine ait olan kısımları doldurduktan sonra Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalatıp Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işletmeye başvuru yapacaklardır.

2-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formu Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işletmedeki yetkili kişi tarafından imza / kaşe / mühür ile onaylanacaktır.

3-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler, işletme tarafından onaylanmış Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formlarını en geç 17 Ocak 2020 Cuma gününe kadar ilgili Program sorumlusuna imzalattıktan sonra bir nüshasını Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne diğer nüshasını ise ilgili işletmeye teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra getirilen kabul formları kabul edilmeyecektir.

4-Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1. 2. ve 3. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.

5-3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında; Yüksekokulumuz öğrencilerine staj ücreti ödeyecek özel sektör işletmelerinin stajyer öğrencilere ödeyecekleri ücretlerin bir kısmının Devlet katkısından yararlanabilmeleri için şu işlemlerin yapılması gerekmektedir:

*Staj ücreti ödeyen özel sektör işletmelerinde Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler 2 Nüsha Staj Sözleşmesini Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden talep ederek veya http://emyo.karabuk.edu.tr > Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim web adresinden çıktı alarak temin edecekler ve ilgili kısmı Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısına imzalattıktan sonra Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacakları özel sektör işletmesindeki yetkili kişiye gerekli kısımları doldurtup imzalatacaklardır.

*İmzaları tamamlanmış staj sözleşmesinin bir nüshası ilgili öğrenci tarafından en geç 17 Ocak 2020 Cuma gününe kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine elden ya da posta ile ulaştırılacak diğer nüsha ise ilgili işletmeye verilecektir.

*Ayrıca staj sözleşmesinde belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış olan Staj Ücretinin Dekontu, her ay için ayrı olmak üzere ücretin yatırıldığı ayın 10. gününe kadar ilgili öğrenci tarafından emyo@karabuk.edu.tr mail adresine ya da posta ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine gönderilecektir.

İstenen belgelerin Yüksekokulumuza ulaşmaması durumunda Devlet Katkısı tutarının özel sektör işletmelerine geri ödemesi yapılmayacaktır. Bu konuda sorumluluk ilgili öğrenci ve işletmeye aittir. Stajyer öğrenciye ödenen ücretten sadece özel sektör işletmeleri Üniversiteden teşvik alacaktır. İşletmeler tarafından öğrencilere ödenen ücret için işletmelere devlet katkısının Üniversitemizce ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından ilgili fonun Üniversitemiz hesabına aktarılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecektir.

6- Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başvurusu kabul edilen öğrenciler işe giriş bildirgelerini, adlarını soyadlarını belirterek emyo@karabuk.edu.tr mail adresinden 27 Ocak 2020 tarihinden itibaren talep ederek temin edeceklerdir.

7-Başvurusu kabul edilen öğrenciler 03 Şubat 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında ilgili işletmede Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimlerini yapacaklardır.

8-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu öğrenci tarafından emyo.karabuk.edu.tr / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki "Rapor Yazım Kılavuzu" na uygun olarak hazırlanacaktır.

9-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki İşyeri Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-1) işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak ve sonuç raporuna eklenecektir.

10-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki Öğretim Elemanı Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-2) boş olarak çıktısı alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir. Bu form programın Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim’den sorumlu Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.

11-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim süresince emyo.karabuk.edu.tr / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasından Devam Çizelgesi (Form-3) temin edilecek ve çizelge günlük olarak öğrenci tarafından imzalanacak, öğrencinin devam durumu işyeri uygulama sorumlusu tarafından takip edilerek imza altına alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir.

12-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu en geç 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili öğrenci tarafından dersi aldığı Yüksekokulumuzun ilgili Öğretim Elemanına teslim edilecektir.

13-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimi bitiren öğrencilerin sonuç raporları komisyon tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: emyo.karabuk.edu.tr / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasından bilgi alınabilir.


Formlar:
1.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başvuru Formu (Başvuru_Formu) (TCDD_BAŞVURU) (İş Yeri Staj Sözleşme Formu)
2.     İşyeri Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-1)
3.      Program Sorumlusu Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-2)
4.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi (Form 3 )
5.      Mesleki Uygulama ve Meslek Eğitim Sonuç Raporu Yazım Kılavuzu (Kılavuz)
6.      T.C.D.D ile Karabük Üniversitesi arasında yapılan protokol ( Protokol1  Protokol 2 )