Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Eğitim
2016 VE 2017 GİRİŞLİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
MESLEKİ UYGULAMA ve MESLEKİ EĞİTİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU
2016 girişli (mesleki uygulamasını yapmayan) ve 2017 girişli olup ilk iki dönem sonunda genel akademik not ortalaması 1.75 ve üzeri olan 2. Sınıf öğrencileri (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim programı hariç olmak üzere) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde 04 Şubat 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında İşletmelerde Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimlerini yapacaklardır. Öğrenciler Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacakları işyerlerini kendileri bulacaktır.
1-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’nden 2 nüsha Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formunu alarak kendilerine ait olan kısımları dolduracaklar ve Müdür Yardımcısına imzalatacaklardır.
2-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işyerine başvuru yapacaklardır.
3-Başvuru Formu, Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza / kaşe / mühür ile onaylanacaktır.
4-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler, İşyeri tarafından onaylanmış Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Kabul Formunu en geç 28 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar program sorumlusu Öğretim Elemanına imzalattıktan sonra Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne teslim edeceklerdir.
5-Bu tarihten sonra getirilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
6-Başvurusu kabul edilen öğrenciler işe giriş bildirgelerini, adlarını soyadlarını belirterek emyo@karabuk.edu.tr mail adresinden 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren talep ederek temin edeceklerdir.
7-Başvurusu kabul edilen öğrenciler 04 Şubat 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında işyerinde Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimlerini yapacaklardır.
8-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu öğrenci tarafından emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki "Rapor Yazım Kılavuzu" na uygun olarak hazırlanacaktır.
9-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki İşyeri Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-1) işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak ve sonuç raporuna eklenecektir.
10-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim bittikten sonra emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasındaki Öğretim Elemanı Mesleki Uygulamalar Değerlendirme Formu (Form-2) boş olarak çıktısı alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir. Bu form programın Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim’den sorumlu Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.
11-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim süresince emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasından Devam Çizelgesi (Form-3) temin edilecek ve çizelge günlük olarak öğrenci tarafından imzalanacak,  öğrencinin devam durumu işyeri uygulama sorumlusu tarafından takip edilerek imza altına alınacak ve sonuç raporuna eklenecektir.
12-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Sonuç Raporu en geç 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.
13-Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitimi bitiren öğrencilerin sonuç raporları komisyon tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi için: emyo.karabuk.edu.tr / sık kullanılanlar / mesleki uygulama ve mesleki eğitim web sayfasından bilgi alınabilir.

Formlar:
1.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Başvuru Formu (Başvuru_Formu) (TCDD_BAŞVURU) (İş Yeri Sözleşme Formu)
2.     İşyeri Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-1)
3.      Program Sorumlusu Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu (Form-2)
4.      Mesleki Uygulama ve Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi (Form 3 )
5.      Mesleki Uygulama ve Meslek Eğitim Sonuç Raporu Yazım Kılavuzu (Kılavuz)
6.      T.C.D.D ile Karabük Üniversitesi arasında yapılan protokol ( Protokol1  Protokol 2 )