Staj İşlemleri

Staj Başvuru İşlem Basamakları

 1. Staj yapacak öğrenciler Öğrenci İşleri’nden iki nüsha Staj Başvuru Formunu (Form-1)alarak kendilerine ait olan kısımları dolduracaklar ve formu Müdür veya Müdür Yardımcısına imzalatacaklardır. 
 2. Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ile başvuru yapılacaktır.
 3. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
 4. Staj yapacak öğrenci işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini en geç Mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar programın staj sorumlusuna teslim edecektir.
 5. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler Staj Başlama Belgesini (Form-2) doldurarak, belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapacaklardır. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
 6. Staj dosyası öğrenci tarafından aşağıda belirtilen "Staj Dosyası Hazırlama" kriterlerine uygun olarak düzenlenmelidir.
 7. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-5)  ve Staj Devam Çizelgesi (Form-6) işyeri yetkilisi tarafından doldurarak ağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.
 8. Staj Dosyası ve kapalı zarf en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza öğrenci tarafından elden / posta veya işyeri tarafından posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra getirilecek Staj Dosyası ve Kapalı Zarf kabul edilmeyecektir.
 9. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.


Formlar:
1. Form-1 Staj Başvuru Formu (PDF)
2. Form-2 Staj Başlama Belgeleri (PDF)
3. Form-3 Staj Muafiyet Formu (PDF)
4. Form-5 Staj Değerlendirme Formu (PDF)
5. Form-6 Staj Devam Çizelgesi (PDF)
6. Form-8 Staj Dosyası Teslim Formu (PDF)


Staj Dosyasının Hazırlanması

Staj Dosyası öğrenciler tarafından aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanacaktır. 

 1. Dosyanın kapak sayfası, Staj Dosyası Formatı 1. Sayfasından çıktı alınarak ve gerekli bilgiler doldurularak hazırlanacaktır.
 2. Staj Değerlendirme Formu sayfası, Staj Dosyası Formatı 2. Sayfasından çıktı alınacak ve sadece öğrencinin adı soyadı, numarası ve programı kısımları doldurularak hazırlanacaktır. Sayfanın alt kısmı staj dosyasının teslimi sırasında Staj Komisyonu tarafından doldurularak imzalanacaktır.
 3. Eskipazar Meslek Yüksekokulu Rapor Dosyası sayfası, Staj Dosyası Formatı 3. Sayfasından çıktı alınarak hazırlanacaktır. Öğrenci kendi ile ilgili bilgileri dolduracak ve sayfanın sağ alt köşesi İşyeri Yetkilisi tarafından kaşelenecek, imzalanacak ve mühürlenecektir.
 4. Günlük Staj Raporu sayfaları, Staj Dosyası Formatı 4. Sayfasından çıktı alınarak 30 iş günü için 30 sayfa olarak eklenecektir. Her sayfaya sayfa numarası verilecek, o gün için yapılan işler yazılacak ve sayfanın alt bölümünde yer alan kısımlar işyeri yetkilisi tarafından doldurularak imzalanacaktır.
 5. Staj süresi sona erdiğinde; 1, 2, 3 ve 4. Maddelerde hazırlanan belgeler birleştirilerek uygun bir şekilde ciltlenerek staj dosyası oluşturulacaktır.


Belgeler:

1. Belge-1  Staj Dosyası Formatı (WORD)

Staj Muafiyeti

Staj Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile en geç Mart ayının son iş günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvuracaklardır.

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki Staj Muafiyeti ile ilgili 19. Madde:

Madde 19: Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.