Giriş | Öğretim Elemanları | Ders Planı | Ders Programı

GERİATRİ NEDİR?
Geriatri yaşlı bilimi demektir. Amerika’da ve Avrupa’da 1980 li yıllarda bu isimle bir bilim dalı ortaya çıkmış ve o yıllarda geriatri kuruluşları faaliyet ve çalışmalara başlamışlardır. Ülkemizde ise geriatri henüz birkaç yıldır konuşulur olmuştur.

YAŞLI BAKIM PROGRAMI NEDEN GEREKLİDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2010 nüfus sayımına göre ülkemizde yaklaşık 7 milyon yaşlı (Dünya Sağlık Örgütüne göre 60 yaş üzerindekiler yaşlı kabul edilmektedir.) vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da ülkemiz nüfusunun yaklaşık %10 u demektir. Yine TÜİK tarafından hazırlanan nüfus projeksiyonlarına göre şu anda genç nüfusunun fazlalığıyla övündüğümüz ülkemizde, önümüzdeki 15 yılda yaşlı sayısında %70 gibi çok ciddi bir artış olacağı hesap edilmektedir. Şu anki haliyle bile çok olan bu sayının artmasına karşın bizim de gelecek için şimdiden çözümler üretmemiz gerekmektedir.Üstte verilen araştırma incelendiğinde yaşlıların %25.3 ünün kendi kendilerine yaşayabileceklerini söyledikleri, bunun dışındakilerin yani %74.7 lik kesimin çeşitli nedenlerle yakınlarından yaşamsal yardım alamadıkları görülmektedir. Kendi kendilerine yaşamakta güçlük çeken yaşlılarımızın sığınacağı yegane yerler resmi ya da özel huzurevleri ve bakımevleridir. Bir diğer alternatif de yaşlıları yaşam alanlarından koparmadan onların bulundukları yere yardım ve hizmet götürmektir. Her iki durumda da bu hizmetleri gerçekleştirecek eğitimli elemanlara ihtiyaç vardır.
Eskipazar Meslek Yüksekokulu olarak bizim gayemiz de şu anda ülkemizde en çok lise mezunu olan kişilerden seçilen ve bu alanda öğrenim görmemiş olsa da alacağı bir sertifikayla yaşlı bakımı personeli olabilen kişilerin yerine, üniversitelerde ön lisans eğitimi almış kalifiye elemanlar yetiştirip yaşlılarımıza daha kaliteli hizmet sunulmasına yardımcı olmaktır.

PROGRAMDAN MEZUN OLANLARDAN BEKLENEN YETERLİLİKLER NELERDİR?
Bu programından mezun olanlar “Sağlık Teknikeri” ünvanını alacaklar ve yaşlı bakım ekipleri içerisinde çalışırken hemşirelerin kontrolünde bu ekibe yardımcı olacaklar, bu ekiplerden bağımsız çalışılması gerektiğinde ise hemşirenin yapabildiği teknik sağlık kontrollerinin birçoğunu yapabileceklerdir.
Yaşlının günlük yaşamda karşılaştığı sorunları tespit edip çözüm üretebilmesi, yaşlının zamanını boşa geçirmesi yerine ona el becerisi isteyen uygulamalar yaptırması, bedensel aktivitelerle yaptırarak yaşlanan vücudun hareket kabiliyetinin korunmasına yardımcı olması, yaşlının beden ve çevre temizliğine yardımcı olması, günlük beslenmesini takip etmesi ve yönetmesi, sağlık kontrollerinin ve herhangi bir hastalığı varsa tedavi sürecinin takibini yapabilmesi, herhangi bir ani rahatsızlıkta ilk müdahaleyi yapabilmesi Yaşlı Bakım Personeli’nden beklenen temel şeylerdir.
Bunların yanında kendi kişisel temizliğine, yaşlının bulunduğu ortamın temizliğine, yaşlının bakımında kullanılan araç gereçlerin temiz tutulması gibi hususlara da azami gayret göstermesi beklenmektedir.
Bütün bunlar öğrencilerin burada alacağı eğitimle onlara kazandırılmaya çalışılacaktır.

BU PROGRAMI HANGİ ÖĞRENCİLER TERCİH EDEBİLİRLER?
Sağlık Meslek Liselerinin Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Laboratuar Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Sağlık, Veteriner, Laboratuar bölümlerinden mezun olan öğrenciler (orta öğretim başarı puanları göz önüne alınarak) bu programa sınavsız geçebileceklerdir. Sağlık Meslek Lise’lerinden gelecek öğrenciler için kontenjanın yüzde altmışı ayrılmıştır. Kalan yüzde kırklık kontenjana ise en az bir lise mezunu olan herkes başvurabilecektir. Bunun dışında programa başvuracak öğrencilerle ilgili yaşları, fiziksel özellikleri, cinsiyetleri gibi herhangi bir özel şart aranmamaktadır.

BU PROGRAMDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER NERELERDE ÇALIŞABİLECEKLERDİR?
Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel KurumlarCa yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.