RSE - Bitirme Projesi Dersi Çalışma Konuları
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ikinci sınıf öğrencileri tarafından seçilecek olan Bitirme Projesi dersi için şube açan öğretim elemanlarının ders kapsamında yürütülecek projeler için belirledikleri konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Ders seçecek olan öğrenclerin aşağıdaki konu başlıklarına göre şube seçimlerini yapmaları önem arz etmektedir.

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
BİTİRME PROJESİ
 
Bilal ÇOLAK
Ray imalatı üzerine bitirme çalışması verilecek olup detaylar senkron derslerde haftalık olarak verilecektir.
 
Rukiye TEKİN
·         ÜSD dersi olarak SPSS alanlarla TCDD’nin çeşitli alanlardaki yayınlanmış verileri veya yapılacak anket çalışmaları ile istatistiksel veri analizi çalışması
·         Robotik kodlama
·         TCDD kapsamında Hizmet ve Kalite yönetimi konularında analiz çalışmaları
 
Puanlama, proje içeriği, grup veya bireysel çalışma olanakları ders içerisinde görüşülecektir.
 
Ekrem KÜTAHYALIOĞLU
Proje konusu olarak, dünyada raylı sistemlerde uygulanan yeni teknolojilerden biri seçilecek; bu teknoloji üzerine gerekli okumalar ve araştırmalar yapılacak ve sonuç olarak uygulanabilirlik, verimlilik ve maliyet yönleriyle ele alınarak ülkemizde uygulanması açısından değerlendirilecek.
 
Örnek Konular:
·         Artificial Intelligence Applications in Rail Transit
·         Battery-powered Tram
·         Solar-powered Train
·         Hydrogen-powered Trains
·         Maglev trains
·         Automated train systems
·         The hyperloop
 
Program:
26.02.2021: Grupların belirlenmesi (Gruplar 3 kişiden oluşacaktır.)
05.03.2021: Proje konusunun belirlenmesi ve proje taslağının oluşturulması (10 puan)
02.04.2021: 1. Ara rapor teslimi (10 puan)
30.04.2021: 2. Ara rapor teslimi (20 puan)
28.05.2021: Proje Sunumu (20 puan)
04.06.2021: Proje Raporu teslimi (40 puan)
 
Mehmet Fatih ÖZLÜK
 1. Bir aracın hız bilgisinin elde edilmesi ve LCD ekrana yazdırılması (1 Kişi)
 2.  Bir aracın hız bilgisinin elde edilmesi ve bu bilginin RF veya bluetooth veya wireless ile bir istasyona gönderilerek LCD ekrana yazdırılması (3 Kişi)
 3. Raylı sistemlerde kullanılan tren koruma, denetleme ve izleme(sinyalizasyon) sistemleri uygulaması (3 Kişi)
 4. Yürüyen bir bant üzerinden geçen cam, Plastik ve metal maddelerini ayrıştıran ve sayan bir makine  (3 Kişi)
Projede olması gerekenler:
 • Endüstride kullanılan elektronik bir sistem ele alınacak ve tasarlanacaktır.
 • Ele alınan sistemin gerçekleştirdiği proses tanımlanacak ve simülasyonu proteus veya fritzing programlarında simülasyonu yapılacaktır.
 • Proje tasarımında isteğe bağlı olarak pic mikrodenetleyici veya arduino kullanılabilir.
 • Yapılan çalışmayı en iyi şekilde raporlandırarak bir pdf dosyası oluşturulacaktır. (Raporda problem en iyi şekilde tanımlanmalı, 3D model açıklanmalı, elektronik devreler aşama aşama anlatılmalı, rapor kapağında tüm öğrencilerin adı soyadı ve numarası bulunmalıdır. Raporda 12 punto Times New Roman fontu kullanılmalı, satır aralıkları 1,5 satır olmalı, iki tarafa yaslı metin kullanılmalıdır. Düzgün hazırlanmayan raporlardan puan kırılacaktır.)
Mustafa BUĞDAY
 1. Hamur Kesme Makinesi Tasarımı ve Kontrolü (3 Kişi)
 2. Basit Paketleme Makinesi Tasarımı (3 Kişi)
 3. Otomatik Malzeme Seçme ve Taşıma (3 Kişi)
 4. Otomatik Ürün Boyama Makinesi Tasarımı ve Kontrolü (3 Kişi)
 5. Otomatik Tel Kesme Makinesi ve Tasarımı (3 Kişi)
Projede olması gerekenler:
 • Endüstride kullanılan hidrolik bir sistem ele alınacak ve tasarlanacaktır.
 • Ele alınan sistemin gerçekleştirdiği proses tanımlanacak ve çeşitli resimlerle (3D modelle) şemalarla açıklanacaktır.
 • Fluidsim programı kullanılarak sistemin Pnömatik devre şeması oluşturulacaktır. (Problemi gerçekleştiren hem saf hidrolik veya Pnömatik devre hem de Elektro Pnömatik devre yapısı ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Yapılan devreler tersinir olmalı yani başlatıldıktan sonra bitirildiğinde tekrar başa geri dönmeli ve butona basıldığında aynı işlemler tekrar edebilmelidir.)
 • Sistemin çalışmasını gösterecek şekilde bir 3D katı modeli Solidworks programında oluşturulacaktır. İsteğe bağlı olarak hareket etüdü de gerçekleştirilebilir. Bu madde isteğe bağlı olup projenize ekstra puan olarak yansıtılacaktır.
 • Yapılan çalışmayı en iyi şekilde raporlandırarak bir pdf dosyası oluşturulacaktır. (Raporda problem en iyi şekilde tanımlanmalı, 3D model açıklanmalı, Pnömatik devreler aşama aşama anlatılmalı, rapor kapağında tüm öğrencilerin adı soyadı ve numarası bulunmalıdır. Raporda 12 punto Times New Roman fontu kullanılmalı, satır aralıkları 1,5 satır olmalı, iki tarafa yaslı metin kullanılmalıdır. Düzgün hazırlanmayan raporlardan puan kırılacaktır.)
Puanlama:
Tasarım Model 60 Puan
FluidSIM Devre Şemaları 20 Puan
Rapor Açıklayıcılığı ve Düzeni 20 Puan
 
 
Not: Haberleşmeler mustafabugday@karabuk.edu.tr mail adresi üzerinden yapılacaktır.
Not: Benden proje alacak öğrencilerin Bahar döneminde açılan EPE212 Hidrolik ve Pnömotik Sistemler dersini almaları faydalarına olacaktır.
Not: Çalışmalar proje formatına uygun bir şekilde sürdürülecektir. Danışmanınızdan proje formatını istemeyi unutmayınız.
 
Mehmet TAŞLIYOL
SIRA KONU SORUMLU HOCA
1 Yer transdüserlerinden bağımsız tren lokasyonun algılanması. Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
2 Elektriksel açıdan acil durum eylem planı. Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
3 Makinist sürüş tekniklerinin değerlendirilmesi. Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
4 Fren kontrol sisteminde farklı yaklaşımlar. Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
5 Dönüş sürtünmelerinin elektriksel olarak algılanması ve iyileştirilmesi. Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
7 Engelliler için tren teknolojilerinin iyileştirilmesi.  Öğr.Gör.Mehmet TAŞLIYOL
 
 
Önemli hususlar
1)       Seçilecek olan projeler öğrenci dağılımı esas   alınarak bir veya daha fazla öğrenciden oluşan gruplar halinde yapılabilecektir.
2)       Seçilecek projeler simülasyon, uygulama devresi ve proje raporu şeklindedir.
3)       Her hafta proje hakkında kısa sunumlar yapılarak ilerleme değerlendirilecektir.
4)      Değerlendirme (Not) dağılımı
Simülasyon %25
Uygulama devresi %50
Proje raporu %25 şeklindedir.
 
Cihan BAYRAKTAR
·         Akıllı Şebekeler
·         Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik
·         Elektronik ve Raylı Sistemlerde Derin Öğrenme
Çalışma gruplarının oluşumu, konuların paylaşılması ve diğer tüm ayrıntılar dönem başladıktan sonra senkron toplantılar ile gerçekleştirilecektir.