Yüz Yüze Eğitim Hk (ÖNEMLİ DUYURU)
19 Nisan 2021 tarihinde bazı programlarımızdaki uygulamalı dersler için alınmış olan yüz yüze eğitim kararı iptal edilmiştir. Tüm dersler mevcut durumda olduğu gibi uzaktan eğitim marifetiyle yürütülmeye devam edecektir.