İş Sağlığı-Güvenliği ve Saha Uygulamaları Semineri
Üniversitemizde İRİS AKADEMİ tarafından "İş Sağlığı-Güvenliği ve Saha Uygulamaları" konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Sayın Kıvanç KASAPOĞLU'nun organize ettiği bu etkinliğe iş sağlığı ve güvenliği alanında duayen isimler (Cengiz OTLU, İzzet DEMİR, Dr.Berk ONUK, Şeref ÖNAL) katılmış olup öğrencilerimizin iş hayatı ile ilgili kaygıları izale edilmeye çalışılmıştır. Sektörde uzun süre iş güvenliği uzmanı, müfettiş, işyeri hekimi ve eğitici olarak çalışan konuşmacılar tarafından verilen eğitimde, mevzuatta net olmayan ancak saha tecrübesi ile elde edilebilecek konulara açıklık getirilmiştir.