Yargıtay Kararları Işığında İSG Açısından Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar Paneli

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR

23 Ocak 2021, Cumartesi
14:00 - 16:00

Online (Zoom)

İstanbul Sanayi Odası olarak başta üye firmalarımız olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermelerine yönelik çalışmalar, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması ve bu konuda geliştirilecek önlem ve standartlar her zaman kritik önceliğimiz olmuştur. 

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde, işverenlerimizin olası iş kazaları sonrası yaşanan hukuki süreçler konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya dönük panelimizde Yargıtay üyeleri ile birlikte işverenlerin hukuki ve cezai sorumluluklarını ele alacağız


Program :

14:00 - 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Erdal BAHÇIVAN, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer UZUNKAYA, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü


14:30 - 15:30 PANEL
Moderatör

Mesut BALCI, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkan Vekili

Panelistler

Sinan SEZER, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi
İş Kazalarında Cezai Sorumluluk
Ahmet YENER, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi
İş Kazalarında Hukuki Sorumluluk
Prof. Dr. Levent AKIN, Ankara Üniv. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
İş Kazalarında Müteselsil Sorumluluk
Furkan YILDIZ, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
İSG'de Üst Yönetimin Taahhüdü


15:30 - 16:00 SORU-CEVAP

16:00               KAPANIŞ

 

Kayıt:

https://eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerDetay?seminerKodu=ISG0121

 

 

İletişim

Murat ÇALIŞIR

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

0212 252 29 00 (d:160)

mcalisir@iso.org.tr