Misyon - Vizyon
Misyonumuz; 

"Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji kullanabilen, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak, mesleki bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki becerileri yüksek, toplumsal değerlere saygılı kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan ara elemanları yetiştirmektir."


Vizyonumuz; 
"Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayan, mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, takım çalışmasını teşvik eden, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir meslek yüksekokulu olmaktır."