Staj İşlemleri


Formlar:
1. Form-1 Staj Başvuru Formu (PDF) (İş Yeri Sözleşme Formu)
2. Form-2 Staj Başlama Belgeleri (PDF)
3. Form-3 Staj Muafiyet Formu (PDF)


Staj Dosyasının Hazırlanması

Staj Dosyası öğrenciler tarafından aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanacaktır. 

  1. Dosyanın kapak sayfası, Staj Dosyası Formatı 1. Sayfasından çıktı alınarak ve gerekli bilgiler doldurularak hazırlanacaktır.
  2. Staj Değerlendirme Formu sayfası, Staj Dosyası Formatı 2. Sayfasından çıktı alınacak ve sadece öğrencinin adı soyadı, numarası ve programı kısımları doldurularak hazırlanacaktır. Sayfanın alt kısmı staj dosyasının teslimi sırasında Staj Komisyonu tarafından doldurularak imzalanacaktır.
  3. Eskipazar Meslek Yüksekokulu Rapor Dosyası sayfası, Staj Dosyası Formatı 3. Sayfasından çıktı alınarak hazırlanacaktır. Öğrenci kendi ile ilgili bilgileri dolduracak ve sayfanın sağ alt köşesi İşyeri Yetkilisi tarafından kaşelenecek, imzalanacak ve mühürlenecektir.
  4. Günlük Staj Raporu sayfaları, Staj Dosyası Formatı 4. Sayfasından çıktı alınarak 30 iş günü için 30 sayfa olarak eklenecektir. Her sayfaya sayfa numarası verilecek, o gün için yapılan işler yazılacak ve sayfanın alt bölümünde yer alan kısımlar işyeri yetkilisi tarafından doldurularak imzalanacaktır.
  5. Staj süresi sona erdiğinde; 1, 2, 3 ve 4. Maddelerde hazırlanan belgeler birleştirilerek uygun bir şekilde ciltlenerek staj dosyası oluşturulacaktır.


Belgeler:

1. Belge-1  Staj Dosyası Formatı (WORD)

Staj Muafiyeti

Staj Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile en geç Mart ayının son iş günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvuracaklardır.

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki Staj Muafiyeti ile ilgili 19. Madde:

Madde 19: Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.